4.4 C
Türkiye
Cuma, Mart 24, 2023

Buy now

spot_img

Rüyada Abdest Görmek Ne Anlama Gelir ?

Rüyada Abdest Almak Aldığını görmek Nedir ? ne Anlama Gelir ? Dini ve İslami ve Psikolojik Yorumu Nasıldır ? İhya ve Diyanet Rüyada Abdest Almak Aldığını Görmek için Ne Tabirde Bulunur. Hayırlı mıdır ? Manası Nedir ? Ne Manaya Gelir ? Merak ettiğiniz tüm rüya Tabirlerini sizler için Derledik...

Ek olarak bkz: Abdesti Bozan Şey Görmek, Abdesthane, Abdest Bozmak, Ufak abdest

Malumdur ki abdest, hataları temizleyen ibadetlerdendir. Temizlik de imandandır. 

Rüyada abdest almak güzelliğe, korunmaya, iyilik ve hayıra işaret eder. Rüyada temiz su ile tam olarak abdest aldığınızı gördüyseniz amacınıza kavuşacağınıza işaret etmektedir.

Rüyada abdestin tamamlanmaması mevcut olan sıkıntıların bir müddet daha devam edeceğinin göstergesidir.

Rüyada namaz kılmak amacı ile abdest almak korkudan güvenli olacağınıza, Rabbimiz Allahü teâlâ’nın koruması altına işaret etmektedir.

Rüyada abdest alıp namaza durmak kederden üzüntüden ve gamdan kurtularak Allahü teâlâ’a hamd etmeye işaret eder. Rüyada abdest üzerine abdest almak ziyade aydınlık ve nurlanma bir gönüle işaret etmektedir.

Rüyada meyve suyu gibi kendisiyle abdest almanın caiz olmadığı şeylerle abdest almak arzu edilen şeyin gerçek olmamasına işaret etmektedir. Abdest almak isteyip de su bulamamak istenen şeyin güçlüğüne işaret eder.

Rüyada boy abdesti almak güzelliğe, Rabbimiz Allahü teâlâ Hazretleri tarafınca korunacağına işarettir. Rüyada boy abdesti almak gerektiren bir durumda bir tek namaz abdesti almak çetin bir işe girmeye işaret etmektedir.

Rüyanızda sıcak su ile abdest aldıysanız üzüntüye ve hastalığa, hamam ve sokak gibi yerlerde abdest almak yüz kızartıcı bir duruma, gizlenen sırların açığa çıkmasına işaret etmektedir.

Yatakta uzanır vaziyette abdest almak eş ve dostundan ayrılmaya işaret eder. Oturmuş olduğu odada abdest almak artık orada oturmayacağınıza daha farklı bir yere taşınacağınızın göstergesidir.

Deniz kenarında ya da çöplük gibi yerlerde abdest almak üzüntüden kurtulmaya ve hastalığın geçmesine, uzun zamandan beri beklenen günlerin geleceğinin habercisidir.

Abdest suyundan içmek iyilik ve hayıra, korkudan güvenli olmaya, hastalıktan kurtulmaya ve berekete işaret eder.

Rüyada abdest alan birini ferahlamış görmek, o insanın o dönem yaşamış olduğu maddi ve manevi sıkıntılarının artık sona ereciğini ve bir daha olmayacağını belirtir. Abdestin bozulması ise, bir dönem geçici problemler yaşayacağını belirtir.

Rüyada abdest alırken suyun berraklığından etkilendiğini görmek çoğu zaman ferahlamaya işaret etmektedir. Rüyada deniz suyu ile abdest almak rüyada ileri gelen kimselerin yanında ihtiyaçların karşılanmasına alamet eder.

Şahıs rüyasında temiz bir su ile abdest alıyorsa amacına kavuşur. Şayet abdest tamamlanmaz ise rüyayı gören şahıs amacına kavuşamaz. Soğuk bir mahzende abdest alan çalınan eşyasını bulur. 

Rüyada abdest alıp namaz kıldığını gören şahıs keder üzüntü ve sıkıntılardan kurtulur. Tüccar olan kimsenin rüyada abdest alıp namaz kıldığını görmesi, sermayesiz olarak mal kazanacağına işaret etmektedir. Rüyada abdestin bozulması ise, bir dönem geçici problemler yaşayacağını belirtir.

Kadın ya da Erkek farketmeden bir insan rüyasında abdest almaya yeterli (caiz) olan bir su ile abdest almış olduğu halde, ikinci bir kere daha abdest aldığını görse, o kimsenin gönlünün aydınlanacağına işaret eder. Bu sebeple abdest almak nurdur.

Rüyasında temiz bir su ile abdest aldığını gören kimse isteklerine kavuşur, şayet abdestini tamamlayamaz ise bu rüya bunun tam tersine yorumlanır.

Rüyada sudan başka şeylerle abdest aldığını görenin rüyası onun borçlanacağına işaret eder.

Rüyada namaz kılarken hem de da abdest aldığını gören kimse, düşmanından kurtulur. Rüyada soğuk ve karanlık bir yerde abdest aldığını yada gusül ettiğini görmek, çalınan eşyasının bulunacağına, abdest alıp da namaza durduğunu görmek üzüntüden kurtulacağına işaret eder.

Abdest Almadan namaz kılmak, o kimsenin sermayesi olmadığı halde, para ve mal mülk kazanacağına alamet etmektedir.

Rüyada bir kimsenin namaz kılınması caiz olmayan bir yerde Abdest Almadan olmasına rağmen, namaz kıldığını görmesi, fazla arzu etmiş olduğu bir şeyi elde edemeyeceğine işaret eder.

Rüyasında yatağından kalkamayacak kadar hasta olup, yatağında abdest aldığını gören kimse erkek ise karısından, bayan ise kocasından, dulsa sevdiklerinden ayrılır. Cünüp olmasına rağmen abdest aldığını gören, fazla zor bir iş yapmak mecburiyetinde kalır.

Abdulgani İsmâil b. Abdülganî Nablusi’ye bakılırsa; Rüyasında abdesti var iken yine abdest aldığını görmek, rahmet üzerine rahmete, nimet üstüne nimete işaret eder. Abdest istekle yorumlanır.

Namaz için abdest aldığını gören düşmanından korkmuş olduğu şeyden Rabbimiz Allahü teâlâ Hazretlerinin korumasında olur. Abdest alıp namaza başladığını gören, üzüntüden , dertten ve kederden kurtulup Cenab-ı Hakka hamd eder.

Abdest alıp almadığı mevzusunda rüyasında kaygı duyan şahıs fakat buna karşın namaza durmaya niyetlenirse rüya sahibi tecim yapıyorsa sermayesiz tecim yaptığına; sanatçı ise sanatına gerekmekte olan aletlerin olmadığına; devlet adamı ise emrindeki memurların tembelliğine işaret etmektedir.

Kapalı karanlık bir ortamda abdest alıp namaz kıldığını gören şahıs istediği ve beklediği bir işi yapmayı başaramayacağına; yatağından kalkmayarak yatmış olduğu yerde abdest aldığını görmek, eşinden yada sevdiklerinden ayrılmaya; oturmuş olduğu odada abdest aldığını görmek, o odada oturması kısmet olmayacağına işaret eder.

Rüyada çarşıda yada hamamda abdest aldığını görmek, Allahü teâlâ Teala ve meleklerin gazabına uğrayacağına ve gizlediği kusurlarının açığa vurulacağına alamettir. Bir çöplükte yada deniz kenarında abdest aldığını görmek, aklının hafifliğine, akıl noksanlığına işarettir.

Rüyada bir arkadaşının kendi başı üstünde abdest aldığını görmesi, o arkadaşından bir zarar göreceğine, kendisi bir yakınının başı üstünde abdest aldığını görmesi, o adamdan bir yarar göreceğine delildir.

Rüyada abdest aldıktan sonrasında, eli ile avuçlayarak o abdest suyundan içtiğini görmek; hayır ve iyi , güzel ve yararlı işlere, berekete, hastalıktan şifaya, korkudan kurtulmaya işaret eder.

Rüyada saf bir su ile ve Tamamıyla abdest aldığını gören, şayet bir üzüntüsü var ise, o üzüntüden kurtulur, borcu varsa kısa süre içerisinde borcunu öder, hasta ise iyileşir, günahkar ise tövbe edip günahı affedilir. Şayet bir şeyden korkusu var ise, korkusu geçer. Abdest almaya niyetlendiğini ancak tamamlayamadığını ve neresini noksan yaptığını anlamış olmayan birinin istediği ve çalıştığı işin tamamlanamayacağına işarettir.

Rüyada kan ile abdest aldığını gören, abdestini tamamlayamayan gibi işaret etmektedir. Bir söylentiye bakılırsa süt yada bal ile abdest almak, din konusunda iyiye yorumlanır. Sıcak su ile abdest aldığını görmek, istediği bir işin güç olacağına delalettir..

Bir daha farklı rivayete bakılırsa de: Kadın Ya da erkek farketmeksizin bir insan rüyada abdest üstüne abdest aldığını görse “Abdest üstüne abdest almak nurdur” hadisine dayanarak o kimsenin gönlünün aydınlığına işaret etmektedir.

Rüyada güneşin altında serin bir havada abdest almak Rabbimiz Allahü teâlâ tarafınca nail olunacak himayeye işaret etmektedir. Kadın Ya da erkek farketmeksizin bir insan rüyada kurban kesmek için abdest aldığını görse, Rabbimiz Allahü teâlâ buyruklarına uyduğuna işaret etmektedir.

Birtakım tabirciler, rüyada abdest almak, rüyayı gören kişinin yerine vereceği emanete yada ödeyeceği borcuna veya yapacağı şahitliğe işaret etmektedir, dediler.

Rüyada açık havada biri eline su dökerken abdest almak ile tam olarak abdest aldığını gören kimsenin amacına kavuşmasına, şayet abdestini tamamlamamış ise bunun tam tersine işaret etmektedir.

Rüyada eline yüzüne bulaşan bir sıvı ile abdest aldığını gören kimsenin, borçlanmasına işaret etmektedir. Rüyada abdest almak istediğini ancak su bulamadığını gören kimse, arzu etmiş olduğu şeyin zor olmasına işaret etmektedir. Kadın Ya da erkek farketmeksizin bir insan rüyada evinizde banyo haricinde alakası olmayan bir yerde abdest aldığını görse, çalınmış olduğu şeyi bulur.

Rüyada abdest alıp camiye girdiğini gören kimse, keder üzüntü ve sıkıntılardan kurtulur.

Rüyada evinin kapısında abdest aldığını gören kimsenin, bundan sonrasında o evinizde kalmayacağına daha farklı bir yere niyet edip taşınacağına işaret etmektedir. Rüyada yatağında abdest aldığını gören kimsenin hanımından yada dostundan ayrılmasına işaret etmektedir.

Rüyada başkasının evinde abdest aldığını gören kimsenin büyük bir zarara uğramasına ve gizlediği şeylerin meydana çıkmasından ötürü rezil olmasına işaret etmektedir. Çöplükte ve deniz kenarında bir yerde abdest alsa, keder, üzüntü ve acıların gitmesine delalet eder.

Rüyada abdest aldığını ve abdestini tamamladığını gören kimse kederli ise, Rabbimiz Allahü teâlâ onu bu üzüntüsünden kurtarmış olur. Korkusu var ise, Rabbimiz Allahü teâlâ onu korkmuş olduğu şeyden güvenli eder, hasta yada borçlu ise, Rabbimiz Allahü teâlâ ona derman verir. Borcunu ödemesine olanak nasip eder.

Rüyada abdestinin belli yerlerini yapamadığını gören kimsenin, arzu etmiş olduğu şeyin tamamlanmamasına işaret etmektedir. Rüyada sıcak su ile abdest aldığını gören hiç kimseye, keder, üzüntü ve hastalık isabet eder.

Rüyada abdest almak, o günlerde herhangi bir sıkıntınız, üzüntünüz var ise fazla yakın bir süre içerisinde bunlardan kurtulacağınıza, şayet borcunuz veya hastalığınız sizi üzüyor ise bunlardan da kısa sürede kurtulup feraha kavuşacağınıza ve günahlarınızın affedileceğine alamet etmektedir. Bu rüyayı gören şahıs hasta ise derman bulur, günahları çok ise tövbe eder, iyilik tarafı artar, her türlü saadet ve mutluluğa adım atar. 

Rüyada görünen abdest, güzelliğin, temizliğin, iyiliğin, huzurun bolluğun bereketin ve selametin anahtarıdır.

Rüyada abdesti var iken yine abdest aldığını görmek, rahmet üstüne rahmete, nimet üstüne nimete işaret eder. Gene rüyada soğuk bir mahzende abdest aldığını yada gusül yaptığını gören kimse, zayi etmiş olduğu şeyini bulur. Bir şahıs rüyasında namaz kıldığını görür ise, üzüntüden , dertten ve kederden kurtulur ve kaygı ve tasadan kurtulur. 

Rüyada süt yada bal ile abdest aldığını görmek, din konusunda selamete işaret eder. Abdest aldıktan sonrasında eli ile abdest suyundan içtiğini görmek, hayır ve iyi , güzel ve yararlı işlere, berekete, hastalıktan şifaya, korkudan güvenli olmaya işaret eder. Yatağında abdest aldığını ve ancak ayağa kalkamadığını ve şiddetli bir derdin pençesinde kıvrandığını görmek, insanın eşinden yada dostundan ayrılacağına işaret eder.

iLayda Bilge
iLayda Bilge
Selamlar Ben İlayda : ) Seslihit.Com Sitemizi Tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sitemizdeki içeriklere yorum yaparak aklınıza takılanları bana sorabilirsiniz. Daha detaylı bilgi sahibi olmak isterseniz bir iletişim numarası bırakmanız kafi olacaktır.

Benzer İçerikler

Konu Hakkında GÖRÜŞÜNÜZÜ Yazabilirsiniz

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Takip Et

0BeğenenlerBeğen
3,747TakipçilerTakip Et
0AboneAbone Ol
- Advertisement -spot_img

En Son İçerikler